Pour le dessin des cartes, l’IOF nous informe que les nouvelles normes ISOM 2017 sont d’application.

Voor het tekenen van kaarten meldt de IOF ons aan dat de nieuwe normen ISOM 2017 van toepassing zijn

http://orienteering.org/resources/m...